x
  • מיקום

  • סוג הנכס

  • מיקום

  • סוג הנכס

וייזר אינבסט המומחים בנדל"ן

מסחרי, משרדים למכירה והשכרה, נכסים מניבים, השקעות וקרקעות

חברתנו פעילה בשוק הנדל"ן המניב, ובעזרת מודלים כלכלים יודעים לאתר את הנכס המניב ללקוח עם התשואה הגבוהה ביותר וסיכויי ההשבחה הטובים ביותר.
בכל מהלך, בין בשכירות ובין ברכישה אנו נעזרים בשלל כלים: ניתוחי שוק ומגמות בנדל"ן, ניתוחים אסטרטגים, כלים כלכלים ופיננסים, ניתוחים סביבתיים ומודלים שונים לשווק הנדל"ן.
ידע רב ועדכני מוזרם באופן שוטף לכל צינורות הפעילות של החברה, כך שהניסיון והידע הרב המוקרן ממנהלי החברה מגיע גם עד אחרון הסוכנים.
כל זאת ועוד יסייעו לך, הלקוח, בהשגת העסקה הטובה ביותר עבורך!

נכסים חדשים

מגוון משרדים למכירה במיקומים הטובים ביותר בארץ

מגוון נכסים לוגיסטיים עם צפי השבחה גבוה

מגוון נכסים מניבים במיקומים הטובים ביותר בארץ